Välkommen

Några av våra kamrater.

Swedint vänner, 

 

Hoppas ni har stått ut med vintern så här långt och fortfarande har gott hopp om att det skall komma en vår även i år. En vår-sommar med ett antal kamratföreningsaktiviteter som vi hoppas tilltalar så många som möjligt av er.

Efter vårt senaste styrelsemöte har årets aktiviteter mejslats ut lite mer i detalj. Jag listar nedan vad vi har på gång.

Vill också påminna er om att betala in årsavgiften på 100kr (om ni inte gjort det ännu) med angivande av namn och mailadress till bankgirokonto 786-2782. På förra årsmötet beslutade vi att medlemsåret skulle vara lika med kalenderår så vi önskar få årets medlemsavgift så snart som möjligt.

Mer information får ni som vanligt på vår hemsida http://www.swedintkamratforening.se eller på vår FB-sida.

Detta utskick går också till SWEDINT-vänner som tidigare inte varit medlemmar eller som varit och av olika skäl inte längre är medlemmar. Vi har inom styrelsen gått igenom våra olika kontaktlistor och egna minnen för att kunna komma i kontakt med så många av våra tidigare kollegor som möjligt för att ge er alla chansen att kunna delta vid våra sammankomster. Vi har saknat er och skulle gärna vilja se er igen inom ramen för vår kamratförening. Vi har i många fall nyttjat en ”mil-adress” vill ni istället nås via privat adress så skicka den till Görgen Karlehav under adress: gorgen.karlehav@mil.se .

Med vänliga hälsningar

Lennart Bengtsson, ordförande

 

 

 Våren & sommarens aktiviteter,

2018-05-05—06 Besök vid filial SYD i Hjällaröd, Skåne:  GENOMFÖRT

Besöket går till ”allas vår” Christer Nilsson och hans mysiga pub. Enkelt boende arrangeras till ett mycket ”modest” pris. Besöket innehåller dessutom ett besök vid militärmuseet i Ljungbyhed. Föreningen bjuder på grillmiddag och museibesök. Deltagare står för egen transport till- och från Hjällaröd. Anmälan om deltagande till Marianne Bernhorn claes.bernhorn@telia.com senast 2018-04-15. Ev. samordning av transport kan komma att ske när deltagandet har klarnat. Ytterligare detaljer meddelas till anmälda deltagare av Marianne efter samråd med Christer Nilsson lite längre fram.

 

2018-05-29         Veterandagen, Sjöhistoriska Museet Stockholm:

Föreningen deltar i fanborgen med vår fana. Deltagande i övrigt på eget initiativ men det är alltid trevligt att träffa gamla vänner för ”spontana infall”.

 

2018-09-15—16 Årsmöte, HVSS, Vällinge:

OBS tiden för årsmötet har ändrats efter mitt julbrev från augusti till sept. Detta bl.a. beroende på tillgång till HVSS och bedömt medlemsintresse. Under mötet genomförs en bussresa till ALMNÄS för att minnas forna tider. Fortsatta aktiviteter sker på HVSS i form av årsmötesförhandlingar och sedvanlig grillmiddag. Anvisningar för anmälan m.m. utsändes senare.