Välkommen

Några av våra kamrater.

Swedintare, 

  • Årsmötet avlöpte väl med grillning och trevlig samvaro, ny styrelse valdes - Lennart Bengtsson blev vald till Ordförande.
  • Nästa evenemang 24 oktober, FN dagen, ni är alla välkomna till Livgardet 0855.